Konsulttjänster

Beställarstöd, rådgivning, teknisk projektledning, systemarkitektur och utveckling för EPiServer- och webbutvecklingsprojekt.

Efter att ha arbetat som anställd på tre olika EPiServer-partners samt varit med och grundat 200OK AB som senare blev uppköpt av EPiServer har jag gedigen erfarenhet av EPiServer-utveckling. Idag driver jag det egna bolaget Abrahamsson Software AB och erbjuder expertkonsulttjänster för EPiServer- och webbutvecklingsprojekt.

Beställarstöd och rådgivning i EPiServer-projekt

Att kravställa, upphandla och kvalitetssäkra en komplicerad webbplats är inte en lätt uppgift. Hur väljer vi rätt leverantör? Vilka krav är viktiga att ställa på leverantören? Hur säkerställer vi att det som levereras håller hög kvalitet och kommer att gå att förvalta och uppgradera?

Att ta in hjälp från någon med erfarenhet av liknande projekt kan ofta förenkla processen och säkerställa hög kvalitet i leveranserna. Dessutom kan det i slutändan leda till lägre kostnader.

Efter att ha spenderat många år på leverantörssidan har jag på senare år hjälpt ett flertal av Sveriges större siter med rådgivning, stöd och kvalitetssäkring på beställarsidan. Jag vet vad hög kvalitet innebär för en EPiServer-baserad site och kan ofta hjälpa till att bedöma komplexitetsgraden i olika funktioner.

Utveckling av EPiServer-siter

Jag hjälper ofta såväl slutkunder som EPiServer-partners som utvecklare, tech-lead eller arkitekt i EPiServer-projekt. Normalt åtar jag mig inte själv utveckling av kompletta siter utan är istället delaktig i större projekt. Vid behov har jag dock ett brett kontaktnät och delar dess utom kontor med tre andra av de absolut främsta inom EPiServer-utveckling i Sverige, och världen.

Webbutveckling

Även om jag primärt arbetar med EPiServer-projekt brinner jag för generell webbutveckling och systemarkitektur och åtar mig gärna uppdrag inom webbutveckling, JavaScript eller andra spännande tekniker.

Tekniker

Jag är specialiserad inom

  • EPiServer CMS och Find
  • Söklösningar
  • Testdriven utveckling

Jag arbetar också med

  • Generella ASP.NET-baserade lösningar
  • JavaScript-utveckling
  • Generell .NET-utveckling

Det händer dessutom att jag jobbar med

  • Utveckling med Scala
  • Utveckling med Ruby/Rails
  • HTML och CSS